Sy-Bomal-Sy
Rondje Amonines met avontuurlijke trekjes - ca. 19 km.
paragraafscheiding

Kaart van de wandelomgeving

aanrader

Het vertrekpunt

École Libre Fondamentale d'Amonines, Route de Beffe 12, Amonines. Parkeren kun je in de buurt van de school.

Dichtst bijgelegen snelweg: E25 - Afslag 49 Manhay.

aanrader

Het parcours

Het eerste deel van de wandeling loop je voornamelijk over geasfalteerde wegen. Het tweede gedeelte kom je onverharde of half verharde bospaden tegen.

aanrader

De zwaarte

Deze wandeling is gezien de afstand, en het behoorlijk dalen en stijgen, voor de wat meer geoefende wandelaar. Er zitten wat 'avontuurlijke' stukjes in.

De wandeling is geschikt voor honden mits aangelijnd.aanrader

Routebeschrijving

Home Phillipin, stammende uit 1889.

Home Phillipin, stammende uit 1889.Château Ferme bij Erpigny.

Château Ferme bij Erpigny.Forge de la Plez.

Forge à la Plez.Kerkje van Amonines.

Het kerkje van Amonines. 1. Met de rug naar de school sla rechtsaf de Route de Beffe in.
 2. Neem de eerste straat naar rechts (Rue de Home).
 3. Je passeert eerst de kerk en verderop het uit 1885 stammende Home Philippin.
 4. Na het einde van de bebouwde kom van Amonines buig je met de weg naar links en even later naar rechts. Bij Croix Henquin (375m.) ga je haaks met de weg mee naar links...
 5. ...en even verderop weer haaks naar rechts.
 6. Ca. 100 meter na het bosperceel links sla je R.A. een stijgend weggetje in.
 7. Aan het eind van het weggetje kom je bij de N841 uit. Hier sla je R.A..
 8. Ca. 150 meter verder sla je L.A en loop je links langs de camping.
 9. Wat verderop steek je het riviertje de Aisne over. Na een spoorbaan te zijn overgestoken volg je het stijgende pad dat naar links het bos in duikt. Dit pad blijf je helemaal volgen tot je bij de eerste bebouwing van het gehucht Hazeiiles bent aangekomen. Nu neem je de eerste straat rechts (Allée des Sorbiers).
 10. Aan het eind sla je op een T-splitsing R.A..
 11. Na een Bed & Breakfast en bij een hoogspanningsmast sla je L.A..
 12. Op een kruising met een bankje hou je links aan. Wat verder bij een Mariabeeldje en een telefooncel (Stond er nog in 2009) sla je R.A..
 13. Op de T-splitsing met een rode brievenbus sla je weer L.A..
 14. Je verlaat nu Hazeilles en loopt gelijk Erpigny binnen. Na huis nr. 6 loop je met de bocht mee naar rechts en daal je verder af. Na de laatste huizen van het gehucht volg je de weg haaks naar links.
 15. Nadat je een beekje bent overgestoken neem je na ca. 20 meter het eerste smalle pad rechts (1).
  (Het beginstuk van dit pad (ca. 100 meter ) kan zo overwoekerd zijn dat het nauwelijks zichtbaar is. Het kan dus zijn dat je je even door de ‘jungle’ een weg moet zien te banen.)
 16. Na zo’n 100 meter blijf je rechtdoor lopen langs de bosrand. Op het einde van het weiland links van je volg je het pad met een bocht naar rechts het bos in. Je blijft dit pad volgen. Later moet je een klein open stukje begroeid met hoog gras recht oversteken en hierna vervolg je het pad tot een kruising van boswegen. Hier sla je L.A..
 17. Je blijft dit pad voorlopig steeds rechtdoor volgen. Als je op een flinke kruising van bospaden met op de hoek een ‘Hochsitz’ komt, blijf je rechtdoor lopen. Je kruist hierna twee brandgangen. Je loopt nog steeds rechtdoor tot een kruising van boswegen en een hek. Direct na het hek sla je R.A..
 18. Je passeert een wandelboom en iets verder een stenen jachtpaviljoen met een herdenkingsplaquette. Je volgt dit dalende pad verder tot aan een T-splitsing. Hier sla je L.A...
 19. ...en daal je verder af tot aan een volgende T-splitsing met een beekje. Hier sla je R.A..
 20. Je passeert een kruisbeeld en daalt verder af tot aan een spoorbaan. Via de spoorbrug steek je rechtsaf het riviertje de Aisne over en loop je verder over de spoorbaan tot de overweg (2).
  (Wil je de route met ca.2 kilometer verkorten, dan ga je vanaf hier verder bij nummer 25. Je mist dan wel een mooi stuk en een ‘avontuurlijke’ afdaling.)
 21. Hier sla je L.A..
 22. Na ca. 25 meter en direct na een kapelletje sla je het flink stijgende pad naar rechts in.
 23. Je blijft dit pad alsmaar volgen tot een grote driesprong. Hier sla je R.A..
 24. Het pad wordt al snel vager, maar je blijft zoveel mogelijk rechtdoor lopen de steeds steiler dalende helling af tot je bij de spoorbaan aankomt. Hier sla je R.A..
 25. Via de spoorbaan loop je tot aan het ‘stationnetje Forge à la Plez’. Je loopt door tot aan de weg (3)
  (Hier ben je weer op hetzelfde punt als bij (2)). Vanaf hier loop je richting de voorrangsweg. Sla hier R.A. en volg deze weg tot je aan je rechterhand een stenen muurtje passeert (4).
  (Als je droge voeten wilt houden kun je vanaf hier ook gewoon de voorrangsweg blijven volgen tot aan het hotel. Je mist dan wel een mooi stukje door het bos.)
 26. Neem na het stenen muurtje het eerste pad naar rechts en loop door tot aan het riviertje de Aisne. Doe je schoenen en sokken uit, rol je broekspijpen op en steek het riviertje over en de daarachter gelegen spoorbaan. Neem dan het pad dat direct achter de spporbaan ligt naar links.
 27. Het loopt wat verderop het bos in en stijgt wat, maar het blijft min of meer parallel aan de spoorbaan lopen. Bij een T-splitsing sla je L.A. en steek je de spoorbaan over (5).
  (Als alternatief kun je vanaf dit punt ook via de spoorbaan (naar rechts) naar hotel La Petite Ours lopen)
 28. Neem rechtdoor het pad langs het vakantieparkje. Via een bruggetje steek je de Aisne weer over en volg je het pad met een bocht naar rechts tot aan de voorrangs weg. Hier sla je R.A..
 29. Je neemt de tweede weg L.A. en blijf je deze weg volgen tot je weer bij de school bent aangekomen.