Sy-Bomal-Sy
Door het dal van twee ‘woeste’ riviertjes (ca. 19 km ).
paragraafscheiding

Kaart van de wandelomgeving

aanrader

Het vertrekpunt

Herberg Le Randonneur, Rue Abbé Dossogne nr. 25, Hockai. Parkeren kun je in de buurt van de kerk van Hockai.
Overnacht je in de Randonneur dan laat je je auto natuurlijk daar op de parkeerplaats staan.

Dichtst bijgelegen snelweg: A27 - Afslag 10 Francorchamps- Hockai.
Dichtstbijgelegen overnachtingsadressen:
Le Randonneur in Hockai.
La Petite Roer in Sourbrodt. (17 km)

aanrader

Het parcours

Het grootste deel van de wandeling is onverhard. Je wandelt over halfverharde paden, door grazige brandgangen en over rotspaadjes langs de riviertjes. In de buurt van Solwaster krijg je even wat asfaltwegen. Na regen kan een deel van het parcours behoorlijk modderig zijn.

aanrader

De zwaarte

Deze wandeling is gezien de afstand en rotsachtige paadjes langs de riviertjes voor de wat meer geoefende wandelaar.

De wandeling is geschikt voor honden.

aanrader

Routebeschrijving

Het riviertje de Statte

Het riviertje de Statte.Rocher de Bilisse.

Rocher de Bilisse.Het begin van het pad langs de Hoëgne bij Pont Belleheid.

Het pad langs de Hoëgne bij Pont Belleheid. 1. Met je rug naar Auberge Le Randonneur loopt je rechtsaf naar de Rue Abbé Dossogne. Hier sla je links af.
 2. Bij de T-kruising steek je rechtdoor de weg over (je gaat dus niet over de brug rechts) en neem je het (met een groen liggend ruitje gemarkeerd) paadje dat iets stijgend naast de dieper liggende voormalige spoorbaan loopt (Kan even zoeken zijn door de begroeiing). Je wandelt verder tot je bij de volgende brug over de spoorbaan aankomt. Rechtsafslaand steek je deze wel over.
 3. Je volgt de al snel behoorlijk dalende asfaltweg tot aan de Eeuwfeestbrug (1). Deze steek je over. Je loopt als maar rechtdoor (een stukje via een plankenpaadje en de toegang tot de vallei van de Hoëgne en iets verder een breed bospad links negerend) en begint te stijgen via een breed halfverhard pad. Dit is het begin van de Vecquée, een zeer oude weg door het veengebied. Deze weg, die over een heuvelkam loopt, volg je zo'n kleine 4 km, alle brandgangen links en rechts negerend. Je passeert onderweg grenspalen 148, 149 en 150.
  (de B staat voor België, De P staat voor ....tja, geschiedenis.. hè)
  Na ca. 800 meter verlaat je het hoofdpad en sla je schuin L.A. een brede, grazige en vaak vochtige brandgang in.
 4. Bij een driesprong van asfaltwegen neem je de tweede L.A.. (NA een ‘Hochsitz’)
 5. Bij een kruising van boswegen loopt je rechtdoor langs een bosrand. (Let op: Volgens mijn laatste informatie is het bos gekapt en het pad verdwenen. Je zult hier dus wat avontuurlijk je weg moeten zoeken tussen het met gras begroeide terrein links en het gekapte bos rechts).
 6. Op het eind van het open terrein (links) loop je rechtdoor het bos in.
 7. Na ca. 15 meter neem je bij een Y-splitsing de linker tak (je loopt dus eigenlijk rechtdoor)
 8. Na ca. 500 meter gaat de brandgang over in een halfverhard pad en nog wat later in een asfaltweg. Op een kruispunt (met fietsbord nr. 72) sla je R.A. een halfverhard pad in, wat verderop een grazige brandgang wordt.
 9. Bij een kruising van brandgangen neem je de tweede L.A.. (je loopt dus min of meer r.d)
 10. Op een Y-splitsing (met een veelstammige eik) sla je R.A..
 11. Bij de volgende Y-splitsing neem je de linker tak (je blijft dus eigenlijk rechtdoor lopen) en sla je een smal paadje in.
 12. Op een grote kruising sla je L.A. een verharde weg in.
 13. Op een 3-sprong (met fietsbord nr. 70) loop je rechtdoor.
 14. Vlak VOOR de brug over het riviertje de Statte sla je R.A. een smal paadje in.
 15. Je blijft dit pad, dat de Statte volgt, zo dicht mogelijk langs het riviertje volgen. Na ca. 1500 meter passeer je de Bilisserots. Je blijft ook nu rechtdoor de Statte zoveel mogelijk volgen tot je bij een grote open plek met picknickbanken en informatieborden komt. Hier sla je L.A. een stijgende asfaltweg in.
 16. Je passeert een 3-sprong met bank en blijft rechtdoor lopen.
 17. Bij een groot kruispunt (met links een ‘verborgen Mariabeeldje’) loop je rechtdoor richting de kerk van Solwaster. Voor de kerk sla je L.A..
 18. Na het bord ‘einde bebouwde kom’ en een Mariagrot sla je de eerste weg R.A. in (een halfverhard pad tussen heggen).
 19. Deze blijf je volgen langs de bosrand en weilanden (rechts). Op het eind van de weilanden (rechts) loop je rechtdoor het bos in.
 20. Je blijft dit pad (dat met rood/witte GR-tekens gemarkeerd is) rechtdoor volgen tot de parkeerplaats bij Pont de Belleheid. Hier begint rechts in de hoek van de parkeerplaats het pad door de vallei van de Hoëgne. Dit pad volg je helemaal tot je weer bij de Eeuwfeestbrug bent aangekomen. Je slaat R.A. en steekt de brug over.
 21. Je loopt rechtdoor de sterk stijgende weg in tot de brug over de voormalige spoorbaan.
 22. Vlak voor die brug daal je via een smal paadje rechts naar de voormalige spoorbaan af. Je slaat links af en loopt tot aan de volgende brug.
 23. Vlak voor deze brug neem je het pad dat aan de rechterkant schuin omhoog loopt.
 24. Boven gekomen steek je de straat over en na 50m. dalend R.A. ben je bij Auberge Le Randonneur aangekomen.